Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στις συντάξεις για ΟΑΕΕ, ΕΤΑΕ, και αγρότες - Αναλυτικά παραδείγματα

Ευκαιρίες για να περιορίσουν τις απώλειες στις συντάξεις και να γλιτώσουν πρόσθετα χαράτσια εισφορών έχουν οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, που θα µπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν ως το 2020 µε τα όρια ηλικίας των 60 ως 62 ετών και µε 36 ως 40 χρόνια ασφάλισης.

Τις απώλειες στον υπολογισµό συντάξεων και εισφορών µπορούν να περιορίσουν και όσοι έχουν λιγότερα χρόνια, αλλά µε έξοδο στα 67 εφόσον συµπληρώνουν την ηλικία µέσα στα επόµενα δυο χρόνια. Με τις αλλαγές που είναι σε ισχύ για τις συντάξεις:

1 Ενας ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ που βγήκε στη σύνταξη το 2017 µε 37 έτη (εκ των οποίων 35 ως το 2012) και είχε µέσο όρο µηνιαίου εισοδήµατος 1.436 ευρώ παίρνει 863 ευρώ πριν από το φόρο.

2 Ασφαλισµένος που βγαίνει το 2018 µε 37 έτη θα πάρει λιγότερα διότι µε την επιλογή της ελάχιστης εισφοράς σύνταξης των 117 ευρώ, που αντιστοιχεί σε µηνιαίο εισόδηµα 586 ευρώ, πέφτει προς τα κάτω και ο συνολικός µέσος όρος του µηνιαίου εισοδήµατος από το 2002 και µετά. Oταν υποχωρεί ο µέσος όρος των αποδοχών, η σύνταξη βγαίνει µικρότερη.

Στο παράδειγµα και στο σχετικό πίνακα ο µέσος όρος αποδοχών µε έξοδο το 2017 υποχωρεί στα 1.386 ευρώ. Εποµένως, µε έξοδο το 2018, τα 37 έτη ασφάλισης βγάζουν συνολική σύνταξη (ανταποδοτική και εθνική) στα 846 ευρώ προ φόρου.

3 Ασφαλισµένος που έχει τα 37 χρόνια το 2020 και ο µέσος όρος µηνιαίου εισοδήµατος από το 2002 και µετά βγαίνει στα 1.302 ευρώ θα πάρει 816 ευρώ, ενώ αν αποχωρήσει µετά το 2021, η σύνταξη θα είναι οριακά στα 800 ευρώ.

Για να µειώσουν τις απώλειες στις συντάξεις τους οι επαγγελµατίες θα πρέπει να δηλώνουν µεγαλύτερο εισόδηµα ώστε να πληρώνουν και µεγαλύτερη εισφορά. Σήµερα οι περισσότεροι πληρώνουν την ελάχιστη εισφορά σύνταξης εφόσον το φορολογητέο εισόδηµα είναι µέχρι 7.032 ευρώ το χρόνο. Η επιλογή αυτή κρύβει την παγίδα που οδηγεί σε βέβαιη µείωση σύνταξης χρόνο µε το χρόνο.
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 1η/1/2019 ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!

Αυξήσεις εισφορών από 13% ως 30,6% έρχονται από το 2019 για 1,4 εκατ. ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ, που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους γιατρούς, τους φαρµακοποιούς, τους µηχανικούς, τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τους δικαστικούς κλητήρες από τη νέα χρονιά οι εισφορές θα θεωρούνται µέρος του εισοδήµατος και δεν θα εκπίπτουν από τις δαπάνες, βάσει του ν. 4472/2017.

Για το 2018 ισχύει εν µέρει το ίδιο, µε τη διαφορά ότι φέτος οι εισφορές του προηγούµενου έτους (2017) προστίθενται µεν στο εισόδηµα, αλλά το συνολικό ποσό (εισόδηµα και εισφορές) έχει έκπτωση 15% και επ’ αυτού του ποσού υπολογίζεται και επιβάλλεται το ποσοστό της εισφοράς από τον ΕΦΚΑ. Από τις αλλαγές του 2018 στο υπουργείο Εργασίας έχουν προβλέψει αύξηση εσόδων κατά 59 εκατ. ευρώ. Με την πλήρη κατάργηση της έκπτωσης του 15% το 2019 στο υπουργείο Εργασίας έχουν προβλέψει αύξηση εσόδων κατά 138 εκατ. ευρώ, ενώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 η πρόβλεψη είναι για µια σταθερή αύξηση εσόδων της τάξης των 140, 143 και 148 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι προβλέψεις αυτές είναι επίσηµες και περιλαµβάνονται στον πίνακα του νέου µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής που έχει ψηφιστεί τον Ιούνιο του 2018 µε το νόµο 4549 (ΦΕΚ Α’ αρ. 105 /14/6/2018). Το υπουργείο Εργασίας θεωρεί ότι, παρά την αλλαγή στον υπολογισµό εισφορών, η επιβάρυνση θα είναι µικρότερη από το παρελθόν για τους περισσότερους!

Κάνει σύγκριση µε ό,τι ίσχυε πριν από το νόµο Κατρούγκαλου, αλλά αποκρύπτει σκανδαλωδώς ότι µε το προϊσχύον καθεστώς οι συντάξεις των επαγγελµατιών ξεπερνούσαν τα 1.100 ευρώ µε 37 έτη, ενώ µε τις αλλαγές του νόµου Κατρούγκαλου οι συντάξεις βρίσκονται πέριξ των 850 ευρώ! Από 1ης/1/2019 λοιπόν οι µη µισθωτοί θα πληρώνουν εισφορές χωρίς να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές δαπάνες που κατέβαλαν το προηγούµενο έτος. Αυτό οδηγεί ουσιαστικά σε αύξηση ακόµη και της κατώτατης εισφοράς των 168 ευρώ το µήνα ή των 2.015 ευρώ το χρόνο.

Παραδείγµατα:

Εµπορος που δηλώνει καθαρό εισόδηµα (µετά τις δαπάνες και πριν από το φόρο) 6.000 ευρώ σταθερά από το 2016 ως και το 2018 πλήρωσε το 2017 ετήσια εισφορά µε βάση το κατώτατο ποσό που αντιστοιχεί σε εισόδηµα 7.033 ευρώ.

Η εισφορά του ήταν για το 2017 στα 2.015 ευρώ (7.033Χ26,95%+120 ευρώ εισφορά ανεργίας=2.015). Μηνιαίως δηλαδή πλήρωνε 168 ευρώ (2015/12=167,9). Το ίδιο θα πληρώσει για το 2018 γιατί θα προστεθούν στο εισόδηµα οι εισφορές του 2017, αλλά µε την έκπτωση 15% το συνολικό εισόδηµα για τον υπολογισµό εισφορών είναι 6.812 ευρώ (6.000+2.015-15%=6.812), δηλαδή κάτω από 7.033 ευρώ. Οι εισφορές του εποµένως θα υπολογιστούν µε την κατώτατη βάση τεκµαρτού εισοδήµατος 7.033 ευρώ και θα βγουν πάλι 2.015 ευρώ για το 2018.

Με το ίδιο εισόδηµα (6.000 ευρώ) θα έχει αύξηση εισφορών κατά 13,2% το 2019, καθώς λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 15% το εισόδηµα που θα υπολογιστεί για τις εισφορές του 2019 είναι οι 6.000 ευρώ συν οι εισφορές των 2.015 ευρώ, ήτοι 8.015 ευρώ. Το 2019 θα κληθεί να πληρώσει 2.280 ευρώ, δηλαδή 265 ευρώ παραπάνω από φέτος.

Επαγγελµατίας που δηλώνει εισόδηµα 10.500 ευρώ πλήρωσε για το 2017 2.950 ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ για το 2018 θα πρέπει να πληρώσει 3.201 ευρώ (αύξηση 8,5%) και το 2019 θα πρέπει να καταβάλει 3.812

ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΩΣ 30,6%

Πρόσθετη επιβάρυνση, που θα είναι µάλιστα διπλή, έρχεται το 2019 για τους αγρότες, λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 15% στον υπολογισµό εισφορών από τη µια και εξαιτίας της αυτόµατης αύξησης του ποσοστού εισφοράς σύνταξης στο 18% αντί 16%, που την προβλέπει ο νόµος 4387/2016.

Η συνολική ασφαλιστική επιβάρυνση των αγροτών πηγαίνει στο 25,2% του εισοδήµατος από 23,2% που είναι φέτος (και από 21,2% που ήταν το 2017). Η κατάργηση της έκπτωσης 15% και η νοµοθετηµένη αύξηση εισφορών θα επιφέρουν τα εξής αποτελέσµατα στους 620.000 ασφαλισµένους του ΟΓΑ-ΕΦΚΑ:

1 Αγρότης µε εισόδηµα 3.900 ευρώ πληρώνει την κατώτατη εισφορά που υπολογίζεται επί τεκµαρτού εισοδήµατος 4.923 ευρώ. Η ετήσια εισφορά του για το 2017 ήταν 1.044 ευρώ (87 ευρώ το µήνα). Φέτος η εισφορά αυξάνεται στα 1.142 ευρώ διότι το ποσοστό εισφοράς πήγε στο 23,2% από 21,2% πέρυσι. Το 2019 όµως ο ίδιος αγρότης µε το ίδιο εισόδηµα των 3.900 ευρώ θα πληρώνει 1.271 ευρώ, δηλαδή 11,3% επιπλέον.

2 Αγρότης µε εισόδηµα 4.900 ευρώ πλήρωνε την κατώτατη εισφορά το 2017, µε 1.044 ευρώ ετησίως (87 ευρώ το
µήνα). Φέτος πληρώνει 1.172 ευρώ και το 2019 θα πληρώσει εισφορές 1.530 ευρώ, µε αύξηση 30,5% από το 2018.
Πηγή Πληροφοριών: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ,enikonomia.gr

Καμπάνια crowdfunding σχεδιάζει ο Δήμος Νάουσας για την ανάδειξη της Σχολής Αριστοτέλη

Καμπάνια crowdfunding σχεδιάζει να "τρέξει" από τις 20 Σεπτεμβρίου ο δήμος Νάουσας για την εξεύρεση πόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κύριο στόχο την επανεκκίνηση των ανασκαφικών εργασιών της Αρχαίας Μίεζας και την ανάδειξη της Σχολής του Αριστοτέλη. 
    "Επιδίωξή μας αποτελεί η άμεση έναρξη ανασκαφικών εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και την εξαίρετη αρχαιολόγο, Αγγελική Κοτταρίδη, με στόχο την ανάδειξη του μεγάλου αυτού δημοσίου συγκροτήματος -του πρώτου ουσιαστικά πανεπιστημίου στον κόσμο- δεδομένου πως εκεί δίδαξε ο άνθρωπος με τον οποίο εισάγεται η έννοια του πανεπιστήμονα" δηλώνει στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ - ΜΠΕ "Πρακτορείο 104,9 FΜ" ο δήμαρχος Νάουσας, Νικόλαος Κουτσογιάννης.
    Η Σχολή του Αριστοτέλη βρίσκεται στη θέση "Ισβόρια" της Νάουσας. Πρόκειται για την τοποθεσία που στέγασε λίγο μετά τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. τη Σχολή όπου ο φιλόσοφος Αριστοτέλης δίδαξε το μεγαλείο της ελληνικής σκέψης και τα ιδανικά της Πλατωνικής φιλοσοφίας στον νεαρό Αλέξανδρο.
    "Είναι ένα μνημείο παγκοσμίου εμβέλειας, το οποίο δυστυχώς δεν έχει αναδειχτεί όπως θα έπρεπε. Είναι το ακριβές σημείο που συναντήθηκαν ο Αριστοτέλης και ο Αλέξανδρος, επί τριάμισι χρόνια. Εκεί, όπου ο μεγάλος φιλόσοφος δίδαξε τον Αλέξανδρο και όλους τους γόνους της βασιλικής οικογένειας των Μακεδόνων, όλους αυτούς που στη συνέχεια ξεκίνησαν την εκστρατεία προς την Ινδία και άλλαξαν τον αρχαίο κόσμο. Είναι το μοναδικό σημείο σε πανελλαδικό επίπεδο που υπάρχει η συνύπαρξη των δύο μεγαλύτερων και σπουδαιότερων προσωπικοτήτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου" προσθέτει ο κ.Κουτσογιάννης.    
    Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μέσω της διαδικασίας crowdfunding θα επιδιωχτεί η συγκέντρωση χρημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε πρώτη φάση, απαιτούνται 480.000 ευρώ, ενώ ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα πρώτα 180.000 ευρώ από πόρους του δήμου, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής 'Ενωσης Δήμων Κ.Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) καθώς και ακαδημαϊκών από τη Βρετανία.
    "Επιδίωξη μας είναι να μπορέσει να ξεκινήσει η ανασκαφική δραστηριότητα, που σταμάτησε το 1972. Να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα για την κατάσταση του μνημείου και τις προοπτικές του και στη συνέχεια ελπίζουμε πως θα πετύχουμε την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του υπουργείου Πολιτισμού" συμπληρώνει ο κ.Κουτσογιάννης.
    Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου Νάουσας εντάσσεται και η δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου που θα περιλαμβάνει τη Σχολή του Αριστοτέλη, το αναστηλωμένο αρχαίο θέατρο της Μίεζας, την αρχαία πόλη της Μίεζας και τους Μακεδονικούς τάφους. Σύμφωνα με το σχέδιο, το πάρκο αυτό θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη Βεργίνα, την Πέλλα και το Δίον.
Α.Καρυπίδου

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

 

Ομιλία Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπίας Τελιγιορίδου κατά την τελετή Παραλαβής – Παράδοσης στο ΥπΑΑΤ

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, να βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε μια στιγμή που για μας είναι καθοριστική, καθώς αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη για τον αγροτικό τομέα.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ροή της ιστορίας ενός ανθρώπου και στη ζωή του, οι οποίες είναι καθοριστικές για το μέλλον του και πολλές φορές και για το μέλλον του τόπου.

Τέτοιες στιγμές ήταν αυτές, κατά τις οποίες ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, ο αναπληρωτής υπουργός ο Γιάννης Τσιρώνης ανέλαβαν την διοίκηση του υπουργείου και την δημιουργία της νέας πολιτικής της κυβέρνησής μας στον αγροτικό τομέα.

Δεν θα κάνω εγώ τον απολογισμό. Προφανώς πολλά στοιχεία από τον απολογισμό, αν και όχι όλα, τ’ ανέφερε ο υπουργός στην τοποθέτησή του, όπως και ο Γιάννης ο Τσιρώνης. Νομίζω, όμως ότι το έργο, το οποίο έγινε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κι επειδή στη ζωή, ποτέ δεν ξεκινάει τίποτα, πολλές φορές από το μηδέν, αλλά έχει συνέχεια πάνω σ’ αυτό το έργο, καλούμαστε εμείς να συνεχίσουμε και να δώσουμε και μία άλλη προοπτική.

Εμείς, Βαγγέλη και Γιάννη, ίσως είμαστε -και θα τολμήσω να το πω – και λίγο πιο τυχεροί από εσάς, γιατί εγώ κι ο Σταύρος, αναλαμβάνουμε την ηγεσία του υπουργείου, στην αρχή της μεταμνημονιακής εποχής.

Πράγματι, το δικό σας έργο, ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί γινόταν με τους συγκεκριμένους περιορισμούς με τη μνημονιακή επιτροπεία, με την οποία δεν μπορούσατε πολλές φορές, να έχετε μια αυτόνομη και ανεξάρτητη πολιτική και πολλές φορές σας εμπόδιζε να χαράξετε μια πιο αυτόνομη πολιτική. 
Θέλω να πιστεύω ότι με το Σταύρο (σ.σ. Αραχωβίτη), είμαστε πιο τυχεροί. Καταρχήν να πω ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, είναι ο αγροτικός τομέας.

Αυτό που λένε ότι ο αγροτικός τομέας είναι η ατμομηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, για εμάς δεν είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά είναι η πραγματική ουσία. Είμαστε άνθρωποι του γεωτεχνικού χώρου, ο Σταύρος, γεωπόνος, και εγώ κτηνίατρος και μάλιστα άνθρωποι, που ασχολήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα με την αγροτική παραγωγή.

Θέλω να σας πω ότι εμείς πιστεύουμε βαθιά ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα όραμα διαφορετικό, που θα βοηθήσει στο ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Ο στόχος μας και η φιλοδοξία μας είναι να κρατήσουμε τον κόσμο της υπαίθρου, στις ακριτικές, στις παραμεθόριες περιοχές και να τους δώσουμε τη δυνατότητα, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να είναι υπερήφανοι για το επάγγελμά τους.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, πολλές φορές το επάγγελμα του αγρότη ήταν, στην κοινή συνείδηση, υποτιμημένο. Για μας, είναι ένα επάγγελμα πολύ σοβαρό, που χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια άλλη Ελλάδα, έξω από την οικονομική κρίση. Για μιαν άλλη Ελλάδα, που θα δίνει δυνατότητες και προοπτικές, για να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε, τα τελευταία οκτώ δύσκολα χρόνια.

Προτεραιότητα για μας, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι αγρότες – αναφέρθηκε ο Βαγγέλης ο Αποστόλου στα προγράμματα για τους νέους αγρότες. Η κυβέρνηση κατάφερε να βρει για παράδειγμα κονδύλια, ώστε ακόμη και οι επιλαχόντες νέοι αγρότες να μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα (σ.σ. Νέων Γεωργών). Για μας προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε όλο εκείνο το νομικό πλαίσιο, που θα δώσει στην αγροτική παραγωγή μια άλλη προοπτική` που θα δώσει στον Έλληνα αγρότη τη δυνατότητά του να αυξήσει το εισόδημά του, την παραγωγή επώνυμων, ταυτοποιημένων προϊόντων, που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

Δεν θέλω ν’ αναφερθώ πιο συγκεκριμένα αυτήν τη στιγμή είτε στον κλάδο της Κτηνοτροφίας, παρόλο που λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, ως κτηνίατρος, γνωρίζω λίγο παραπάνω αυτόν τον κλάδο ούτε στον κλάδο της αλιείας, ούτε στην γεωργική παραγωγή ούτε στη μελισσοκομία.

Έκανε κάποιες νύξεις, ο υπουργός, ο Σταύρος ο Αραχωβίτης. Θέλω αυτά όλα να είναι θέματα, που θα τα συζητάμε μαζί και θα τα συνδιαμορφώνουμε, με βάση βέβαια, την πολιτική, την οποία έχει η κυβέρνηση. Είναι όμως, μια πολιτική, η οποία επιδέχεται συζητήσεις, δεν είναι εκ των άνω, αλλά είναι μια πολιτική, που πάνω απ΄όλα ποντάρει – επιτρέψτε μου την έκφραση – στις συνεργασίες. Γι΄ αυτό θεωρώ ότι το ανθρώπινο δυναμικό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι εκείνο στο οποίο θα πρέπει να στηριχθούμε, στις γνώσεις του, στην εμπειρία του - σας χρειαζόμαστε – έχουμε στόχους και όραμα.

Θα τα δείτε (τους στόχους και τα οράματα) να ξεδιπλώνονται πολύ άμεσα από εκεί και πέρα όμως νομίζω πως η συνεργασία μας θα πρέπει να είναι μια συνεργασία ουσίας. Με σύνεση, λοιπόν` με σοβαρότητα, με συνεργασία, θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, που έκαναν οι προηγούμενοι υπουργοί, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Ευελπιστούμε στη συνεργασία των γενικών γραμματέων και των διευθυντών του υπουργείου, αλλά και κάθε υπαλλήλου του υπουργείου. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πολιτική, η οποία θα έχει άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα των αγροτών.

Θέλω να πιστεύω ότι τα προβλήματα, που έχουν επιλυθεί με τις πληρωμές, χωρίς πρόστιμα, με τους νόμους που έχουν γίνει όλα αυτά τα τρία χρόνια, για τους συνεταιρισμούς, για τα βοσκοτόπια είναι η βάση, πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Με καινοτομία, με νέες πρωτοβουλίες, με νέες δυνατότητες, τις οποίες πιστεύω ότι οφείλουμε κι έχουμε υποχρέωση να τις δώσουμε ειδικά στη νέα γενιά.

Όχι, όμως, μόνο στη Νέα Γενιά αλλά και σ΄ αυτούς τους ανθρώπους, που για χρόνια μοχθούν στην αγροτική παραγωγή και πολλές φορές δεν έχουν το αντίκρισμα του βιοτικού επιπέδου, που θα έπρεπε να έχουν.

Για εμάς αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, στο νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε όλες τις δυνατότητες, που υπάρχουν. Να προστρέξουμε ώστε να μη μειωθεί ο προϋπολογισμός (σ.σ. της νέας ΚΑΠ) κι όλα αυτά τα προβλήματα, που έχουν προκύψει κατά καιρούς και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.

Εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεργασία. Θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και θέλω να πιστεύω ότι την εμπιστοσύνη αυτή θα την τιμήσω και ότι θα έχουμε μεταξύ μας, συνεννόηση ώστε να προχωρήσουμε μαζί.

Σύμβαση για τη βελτίωση αγροτικών δρόμων υπέγραψε ο Δήμαρχος Βέροιας

Σύμβαση έργου με τίτλο «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων» υπογράφτηκε, την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, μεταξύ του Δήμαρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών, Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και του εκπροσώπου του κ. Νικολάου Καϊσίδη, ανάδοχου εργολάβου.

Το έργο δημοπρατήθηκε με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας της ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι εργασίας που προβλέπονται στη σύμβαση περιλαμβάνουν μικρά τεχνικά έργα (κιβωτοειδείς οχετούς, ιρλανδικές διαβάσεις, διαβάσεις από τσιμεντοσωλήνες κ.α.), στα αγροκτήματα Φυτειάς, Ράχης, Καστανιάς, Γεωργιανών και Τριλόφου.

Με την ολοκλήρωσή τους τα έργα συντήρησης αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων, διασφαλίζονταςτην ομαλή και ασφαλή πρόσβαση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού στα αγροτεμάχια των συγκεκριμένων περιοχών.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.