Τίτλοι:
Χρήστος Βοργιάδης

Χρήστος Βοργιάδης

URL Ιστότοπου:

Γαλάτσι: το ΣτΕ δεν αγαπάει τα δέντρα

Οι δικαστές γνωμοδότησαν αρνητικά για την απένταξη δασικής έκτασης από το σχέδιο πόλης

Σταυρογιάννη Λούλη | Η ΑΥΓΗ

Σημεία και… τέρατα των καιρών. Στην αρνητική γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΣτΕ προσέκρουσε η προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να καταργήσει το σχέδιο πόλης σε έκταση 3,5 στρεμμάτων λόγω άρσης απαλλοτρίωσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι δασική έκταση, αλλά και τμήμα ακραίου οικοδομικού τετραγώνου (111) προς τη λοφοσειρά των Τουκοβουνίων.

Το ΣτΕ επέστρεψε (22 Σεπτεμβρίου 2017) με την ένδειξη «δεν προτείνεται νομίμως» το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού και βασικό επιχείρημα ότι τα στοιχεία για τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης είναι… μπαγιάτικα. Το θέμα απασχολεί τις υπηρεσίες σχεδιασμού του υπουργείου διότι η έκταση κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, παιδικής χαράς. Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες προσέφυγαν στα δικαστήρια.

Το 2004 (διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) ακύρωσε την πράξη απαλλοτρίωσης, ενώ νέα απόφαση το 2014 (το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου) εγκαλεί τη διοίκηση για αδικαιολόγητη παράλειψη συμμόρφωσης (να άρει δηλαδή την απαλλοτρίωση). Η ένταξη των 3,5 στεμμάτων στο σχέδιο πόλης έγινε το 1979, από το τότε υπουργείο Δημοσίων Έργων χωρίς τη συνυπογραφή του αρμόδιου υπουργείου Γεωργίας. Αναγνωρίστηκε ως ιδιωτική το 2005 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που τελεσεδίκησε ένα χρόνο αργότερα στο Εφετείο χωρίς να ασκηθεί κατ’ αυτής κανένα ένδικο μέσο, όπως επισημαίνει έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών με ημερομηνία 18.12.2012 στην αλληλογραφία με τις υπηρεσίες του τότε ΥΠΕΚΑ.

Η περιπέτεια της εν λόγω έκτασης στο πέρασμα του χρόνου μαρτυρά τον τρόπο που ροκανίστηκαν ευαίσθητες περιαστικές περιοχές με οφέλη μόνο για τους άρπαγες, ελλείψει Κτηματολογίου και κυρωμένων δασικών χαρτών. Ενδεικτικά, στον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου το 2008 είχε εγγραφεί κονδύλι 906.700 ευρώ για την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης, με χρηματοδότηση από δάνειο!

Οι υπηρεσιακές διαδικασίες για την τροποποίηση του σχεδίου στον χώρο της παιδικής χαράς είχαν ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2011 και ολοκληρώθηκαν από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού στα τέλη του 2015. Η καταληκτική εισήγηση για την κατάργηση του σχεδίου και την επαναφορά στο προϊσχύον καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης προβάλλει τους εξής λόγους:

* Η εν λόγω ιδιοκτησία, στην οποία άρθηκε η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ήταν έκταση δασικού χαρακτήρα κατά τον χρόνο ένταξής της στο ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

* Η θέση της ιδιοκτησίας αυτής στο όριο του σχεδίου προς τον ορεινό όγκο, ο οποίος προστατεύεται βάσει του από 6.8.80 (ΦΕΚ 475 Δ/28.8.80) Προεδρικού Διατάγματος, δεν θεωρείται πολεοδομικά η καταλληλότερη θέση για οικιστική ανάπτυξη.

Η εισήγηση που αποδέχεται ομόφωνα το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ (18.12.2015) για την τροποποίηση «του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου σε τμήμα του οικοδομικού Τετραγώνου 111 λόγω συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμό 15069/04 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κατάργησή του από 4.1.1979 Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ 45Δ, κατά το τμήμα του με το οποίο καθορίστηκε χώρος παιδικής χαράς, και την επαναφορά της ιδιοκτησίας στο προηγούμενο πολεοδομικό καθεστώς της εκτός σχεδίου περιοχής, κατ’ αποδοχή της 294/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου».

Το Ε’ Τμήμα όμως διαφώνησε, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν με σειρά αποφάσεών του είχε κρίνει παράνομη οποιαδήποτε ένταξη δασικής έκτασης στο σχέδιο πόλης ή είχε απορρίψει αιτήσεις ακύρωση φερόμενων ως ιδιοκτητών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι αμφισβητούσαν τον δασικό χαρακτήρα της, αλλά και την κήρυξή της ως αναδασωτέας (απόφαση υπουργού Γεωργίας του 1934). Αποφάσεις που συνέδραμαν στον διαρκή αγώνα πολιτών και συλλογικοτήτων του Γαλατσίου για την υπεράσπιση των δημόσιων δασικών εκτάσεων.

Το πρακτικό επεξεργασίας 200/2017 του Ε Τμήματος αμφισβητεί τα στοιχεία «της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, και κατ’ ακολουθία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την κρίση περί της μορφής της εκτάσεως, δηλαδή την απόφαση 08424/1934 του υπουργού Γεωργίας και τον χάρτη του Γερμανού αρχαιολόγου Kaupert των ετών 1878-1879, τα οποία αναφέρονται σε μια ευρύτερη περιοχή. Χωρίς νέα επανεκτίμηση, λόγω του ιδιαιτέρως μακρού χρόνου από την έκδοσή τους, δεν δύναται να θεωρηθούν ικανά να διαφωτίσουν τα αποφασίζοντα όργανα περί της υπάρξεως δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, δεδομένου μάλιστα ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι στις αεροφωτογραφίες λήψεως 1937 έως και σήμερα η έκταση εμφανίζεται χορτολιβαδική».

Προσπερνά και την ακαταλληλότητα για οικιστική ανάπτυξη και θεωρεί ότι «έπρεπε να συνεκτιμηθεί ειδικώς το γεγονός ότι η επίμαχη περιοχή ευρίσκεται εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Περιοχής της περιοχής και φέρει τον χαρακτηρισμό ‘χώρος πρόνοιας – εκπαίδευσης’. Σε όμορο δε ακίνητο εντός σχεδίου έχει ήδη ανεγερθεί σχολικό κτήριο».

Δασική και αναδασωτέα

Στο έγγραφό της (2549/17.11.2015) η Διεύθυνση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επέμενε ότι κακώς μπήκαν στο σχέδιο τα 3,5 στρέμματα για πολλούς λόγους. Ήτοι «η επίδικη έκταση είναι δασική, καθώς και αναδασωτέα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 108424/13.9.1934 απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, και δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις αυτής, η οποία δεν έχει ανακληθεί με πράξη της Διοίκησης ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση μέχρι και τον κρίσιμο χρόνο της ένταξής της στο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς, σύμφωνα με τον χάρτη του Γερμανού αρχαιολόγου Kaupert των ετών 1878/79 στον οποίο εμφανίζεται, η εν λόγω έκταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ευρύτερου δάσους βραχύκορων δασικών φυτών με διάσπαρτα κωνοφόρα, ενώ στις αεροφωτογραφίες 17898-0 ΓΥΣ λήψης 1937 έως και σήμερα εμφανίζεται ως τμήμα ευρύτερης χορτολιβαδικής έκτασης με φρυγανώδη βλάστηση επί απότομης κλιτύος που δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν εκ των νομίμων τρόπων. Ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 του Νόμου 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς επρόκειτο για έκταση δασικού χαρακτήρα κατά τον χρόνο ένταξής της στο ρυμοτομικό σχέδιο”…

Πάλι από την αρχή…

Η διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού επανέρχεται με έγγραφό της (19.4.2018) προς τον Δήμο Γαλατσίου, τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Από τον δήμο ζητάει να πληροφορηθεί το συντομότερο τι θα πράξει, καθώς η διοίκηση οφείλει «να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Άρσης Απαλλοτρίωσης είτε επανεπιβάλλοντας την απαλλοτρίωση εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών είτε καθιστώντας την ιδιοκτησία οικοδομήσιμη». Από τις δασικές υπηρεσίες ζητάει ενημέρωση και εάν έχουν προκύψει νεώτερα στοιχεία για την αντίκρουση των απόψεων του ΣτΕ.

http://avgi.gr/article/10810/8977279/galatsi-to-ste-den-agapaei-ta-dentra 

Συνεχίζεται το πρόγραμμα διαγραμμίσεων στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι διαγραμμίσεις σε λαϊκές αγορές των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και των περιαστικών περιοχών από συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
«Υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα διαγραμμίσεων για την οριοθέτηση των χώρων των λαϊκών αγορών και των πάγκων των πωλητών, που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, τους οποίους διενεργούν οι επόπτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς όφελος των καταναλωτών, των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. 
Δεσμευτήκαμε για την αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας, όπως και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις λαϊκές αγορές και συνεχίζουμε απαρέγκλιτα την προσπάθεια.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη και την αγαστή μεταξύ μας συνεργασία για την επίτευξη του στόχου. Επίσης, θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω ότι το πρόγραμμα των διαγραμμίσεων εκτελείται από συνεργεία υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ελάχιστη δημόσια δαπάνη, που αφορά μόνο στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.
Οι εργασίες διαγράμμισης, τις οποίες επιβλέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Χριστόπουλος, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. «Στόχος μας είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν τη λήξη της θερινής περιόδου να έχουμε ολοκληρώσει τη χάραξη σε όλες τις λαϊκές αγορές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε ο κ. Χριστόπουλος.
Μετά την ολοκλήρωση των διαγραμμίσεων στην Πρότυπη Λαϊκή Αγορά επί της οδού Καυταντζόγλου και στις δύο νεοσύστατες λαϊκές αγορές στις Δημοτικές Ενότητες Τριλόφου και Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης τον περασμένο μήνα, οι εργασίες συνεχίζονται στις λαϊκές αγορές της Νικόπολης (Δήμος Παύλου Μελά), στη Νέα Κρήνη, στην περιοχή Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, στις οδούς Καραϊσκάκη και Κίμωνος Βόγα (Δήμος Θεσσαλονίκης), στην οδό Παπαδάκη (πλησίον του κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Κηφισιά) και στην περιοχή Αλλατίνη.
Μέχρι στιγμής έχουν πλήρως διαγραμμιστεί οι λαϊκές αγορές στις οδούς Λιτοχώρου, Κανάρη, Γιάννη Αγγέλου, Εμπεδοκλέους, Σόλωνος, Παυσανία, καθώς και οι λαϊκές αγορές στην Καλαμαριά, τη Μαλακοπή και τα Κουφάλια.
Οι διαγραμμίσεις των λαϊκών αγορών εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται με τη συνδρομή του ειδικού μηχανήματος που διαθέτει ο Δήμος.

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για τη Δράση «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια €.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 6/7/2018 έως 31/7/2018.

Δικαιούχοι, μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 του υποψηφίου με καλλιέργεια ρυζιού.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 1η Απριλίου 2018.

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται να εφαρμόζουν την καλλιεργητική τεχνική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια στο σύνολο των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, δηλαδή:

  • Να εξασφαλίζουν την κατάκλυση των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων με μικρή ποσότητα αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής.
  • Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευσή του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια κλπ)
  • Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί, μέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Εκδόθηκε η 2η Πρόσκληση για τη δράση «Κομφούζιο» - Υποβολή αιτήσεων από 13/7/2018 έως 31/7/2018

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια €.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 13/7/2018 έως 31/7/2018.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 του υποψηφίου με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδακινιά, βερικοκιά, νεκταρινιά, μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά).

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1η Απριλίου 2018, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς.

Η ενισχυόμενη μέθοδος συνίσταται στην εγκατάσταση φερομονικών ατμιστήρων/διαχυτήρων (dispensers) και παγίδων παρακολούθησης. Οι ατμιστήρες/διαχυτήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων και έτσι να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Για να σας εξασφαλίσουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθετε περισσότερα...

Το κατάλαβα

COOKIES
Η imathiotikigi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της imathiotikigi.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της imthiotikigi.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.